Ketika Nabi Yunus’alaihis salam berada di puncak kesedihannya, beliau berdoa kepada Allah, “Tidak ada sesembahan yangberhak disembah selain Engkau . Maha sucu Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim” (Al-Anbiya 87) Adakah beliau meminta sesuatu dalam doa itu? Tidak Namun simak...